🔺وعده رفع تمام مشکلات مسکن مهر تا پایان دولت روحانی

وزیر راه و شهرسازی:
🔹قرار بر آن بود تا پایان سال 1500 هزار واحد مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل شود که تا اواسط بهار این تعهد اجرایی خواهد شد.
🔹در حال حاضر به صورت هفتگی شاهد افتتاح واحدهای مسکن مهر هستیم، در همین مقطع زمانی در مشهد 2261 واحد مسکن مهر به افتتاح رسیده است/ تسنیم
@Akharinkhabar