🔺ابتکار: آمار دختران بازمانده از تحصیل به سه درصد رسیده است

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:
🔹آمار بازماندگی از تحصیل دختران از ۳۸ درصد طی چهار دهه اخیر به سه درصد رسیده است
🔹روند تحولات جامعه زنان ایران مثبت و پیشرو بوده و زنان ایرانی در هر حوزه‌ای که لازم بوده ورود کرده و موفق بوده‌اند/ ایسنا
@Akharinkhabar