♦️سربازان غیوری که برای همرزمانشان جان دادند

🔹روایت دردناک معاون ارتباطات رئیس جمهوری درباره به شهادت رسیدن مرزبانان در میرجاوه

@akharinkhabar