🔺دست‌نوشتۀ خشایار الوند برای درگذشت عارف لرستانی:

🔹«... دلم می‌خواهد یک شب به خوابم بیاید. می‌خواهم ازش بپرسم چه خبره اون طرفا؟... حتماً او هم اخم‌هایش را در هم می‌کشد و می‌گوید: به همین راحتی می‌خواهی جواب بزرگترین سئوال بشریت را بگذارم کف دستت؟! خودت بمیر و بیا ببین چه خبر است...»/فرارو

@akharinkhabar