📥 #حرف_مردم

ا💬 " SAJJADI " :
🔹میخواستم اطلاع رسانی کنید تا مسولین جواب بدن که این چه فرهنگ اشتباهی هست که پلیس روی خط عابر پیاده و مسیر نابینایان پارک می کنن. این کار برای آرامش مردم هست یا بردن آسایش انها؟

🔸انتقاد-پیشنهاد-ارسال سوژه👇
@Akharinkhabar_pr