🔺۲۰۰ دستگاه خودروی وارداتی دپوشده در گمرک ترخیص شد

رئیس کل گمرک ایران:
🔹در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک، تا هفته گذشته تعداد ۲۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شده است.
🔹تعدادی از خودرو‌های دپو شده، خودرو‌های ثبت سفارش شده به صورت جعلی هستند که قرار بر انتقال آن‌ها به سازمان اموال تملیکی است./فارس
@Akharinkhabar