🔺«سید عباس موسوی» معاون سخنگوی وزارت خارجه در گفت و گو با ایرنا، خبر استعفای ظریف را تایید کرد

@Akharinkhabar