🔺پلیس: تأثیر قاچاق دام در قیمت گوشت به یک درصد هم نمی‌رسد

🔹جانشین فرمانده نیروی انتظامی: مصرف یک سال کشور حدود یک میلیون تن گوشت قرمز است که تمام قاچاق دامی که امسال انجام شده به ۱۰ هزار تن نمی‌رسد و حتی این میزان به یک درصد (یک میلیون تن مورد نیاز کشور) نمی‌رسد
🔹پلیس امسال از قاچاق 120 هزار رأس دام جلوگیری کرد

@Akharinkhabar