🔺مجلس برای پرداخت پاداش به مدیران دولتی شرط گذاشت

🔹نمایندگان مجلس ضمن تعیین شروطی برای پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال آینده مصوب کردند که هرگونه پرداختی بدون در نظر گرفتن این شرایط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است

🔸شروط مجلس را در کاشی اقتصادی اپلیکیشن آخرین خبر بخوایند👇🏻

akharinkhabar.ir/money/5041409

🔸لینک دانلود اپ👇🏻

http://akhr.ir/89bX