🔺شایع‌ترین مخدرهای مصرفی در ایران کدام است؟

🔹وزارت بهداشت: شایع‌ترین ماده مخدر مصرفی در کشور در سنین 40 سال به بالا تریاک است
🔹مواد مخدر صنعتی در بین گروه‌های سنی نوجوانان و جوانان شایع شده است که در این حوزه مصرف آمفتامین‌ها و محرک‌هایی مانند شیشه و گل بیشترین شیوع را دارد

@Akharinkhabar