♦️آخرین خبرها

🔺اسفندیار رحیم مشایی معاون وقت احمدی نژاد از زندان اوین به مرخصی آمد

🔺نمایندگان مجلس سهم وزارت آموزش و پرورش، برای تامین و استانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس را از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش دادند

🔺مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو: کمبود دارویی به حدود ۲۰ قلم رسیده است.

🔺سخنگوی وزارت خارجه: تبعه فرانسوی که غیرمجاز به ایران وارد شده بود آزاد شد
@Akharinkhabar