🔺مطهری: رهبری موارد برداشت از صندوق توسعه را شخصاً مشخص نکرده‌اند

🔹نایب رئیس مجلس تاکید کرد که مقام معظم رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی موافقت کرده‌اند که مجلس موارد ضروری را فهرست کرده، این بدان معنا نیست که ایشان شخصاً موارد برداشت را مشخص کرده باشند./ ایسنا
@Akharinkhabar