🔺زندانی‌ای که در دوران حبس خود، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس گرفت!

مصطفی محبی مدیر کل زندان های استان تهران:
🔹این مددجو در مدت تحمل ۸ سال حبس مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد خویش را در محل زندان رجایی شهر سپری نموده است
🔹 ۲۱۸ مددجو در مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول یه تحصیل هستند که از این تعداد ۲۱۴ مددجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی و ۱۴ مددجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور و دولتی شاغل به تحصیل می باشند
@Akharinkhabar