کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

شروع ثبت نام بیمه تکمیلی
🔸انفرادی
🔹خانوادگی
🔸سازمانی
ازکی، مرکز مشاوره و انتخاب بیمه
www. azki. com
🔸 مشاوره بیمه‌ای تخصصی و رایگان
🔹 مقایسه قیمت و شرایط بیمه‌ها
🔸 خرید سریع و آسان
🔹 صرفه‌جویی در وقت

قیمت بیمه شخص ثالث 👇
http://bit.ly/2rvFwn0
قیمت بیمه درمان تکمیلی فردی 👇
http://bit.ly/2QnfPUE
قیمت بیمه بدنه 👇
http://bit.ly/2EneuXw
قیمت بیمه آتش‌سوزی و زلزله👇
http://bit.ly/2L8h1W7
قیمت سایر بیمه‌ها 👇
http://bit.ly/2rvFwn0