🔺رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تیتر امشب:: مشکلی برای ارز نداریم

🔹به سمت پایدار شدن اقتصاد کشور پیش می رویم.
🔹ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز مهمترین دستاورد 6 ماه گذشته است.
🔹تا الان به هر قولی که دادم عمل کردم.
🔹الان وضعیت ارزی خیلی خوب است و اصلا مشکلی در این زمینه نداریم، کنترل کامل در بازار ارز داریم
🔹پیش بینی ما برای یک یا دو ماه نیست بلکه برای میان مدت و حداقل یک تا دو سال است.
🔹اگر اطلاع رسانی نمی کنیم برخی از موارد را بخاطر مصالح کشور است.
🔹مشکلاتی بخاطر درآمدهای نفتی رخ داد ولی به این مفهوم نیست که مشکلات ارزی داریم؛ ما نیاز ارزی نداریم؛ برای درآمدهای صادارتی به منظور تامین ریالی بودجه تکیه خواهیم کرد

@Akharinkhabar