🔺ناکامی یک شیطنت رسانه ای

🔹ظهر امروز برخی رسانه ها با انتشار اخبار و ویدئویی از برگزاری تجمعات و بروز اغتشاش در خیابان انقلاب تهران خبر دادند
🔹اما پس از گذشت چند ساعت از تلاش ها در القای ناآرامی در محدوده دانشگاه تهران، ضمن پوزش اعلام کردند تصاویر منتشر شده مربوط به قبل بوده!
@Akharinkhabar