🔺‌نسبیت از هم پاشید😂/ 27 برابر سرعت نور یا سرعت صوت؟

🔹شوخی بامزه کاربران فضای مجازی با سوتی خبرگزاری صداوسیما
@akharinkhabar