◀️سمینار ایجاد اشتغال و کارآفرینی
🎙سخنران: سهیل خوش‌باطن
📚نویسنده کتاب فرمول‌داماد‌بیل‌گیتس
🕘از۲۲ دی‌ماه سالن تلاش
✅فقط جویندگان کار
ایجاد بیش از ۱۱ هزار شغل در سراسر ایران (خدماتی، فنی، مهندسی و IT)
✅فرصت استثنایی: بهای بلیط توسط کاردین پرداخت و (رایگان) شد...!
فقط تا پایان ۱۵ دی فرصت دارید.
برای شرکت در سمینار و رزرو همین الان وارد http://kardin.ir شوید ویا عدد ۲ را به ۱۰۰۰۸۵۸۲ ارسال نمایید.
https://t.me/oghabhaa