🔺محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین: ترامپ منتظر سیلی قرن باشد

🔹اجازه نخواهیم داد ترامپ قدس را به اسرائیل بفروشد/ اعتماد
@Akharinkhabar