🔺طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «وحید قبادی دانا» به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد

@Akharinkhabar