🔺زن مرده در غسالخانه زنده شد

🔹مسؤول غسالخانه زواره از زنده شدن خانم مسن حین انتقال به غسالخانه خبر داد. جزئیات بیشتر این خبر را در کاشی "اجتماعی و حوادث" اپلیکیشن آخرین خبر بخوانید+ لینک دانلود اپ👇🏻

http://akhr.ir/NChX