🔺شمخانی ( دبیر شورای عالی امنیت ملی ) : گفت‌وگوهای ایران با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده و این روند ادامه می‌یابد

🔹گفت‌وگوهای جاری بین جمهوری اسلامی با گروه طالبان به منظور کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان است.
🔹مجموعه گفت‌وگوهای انجام شده با گروه طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

🔺مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان:
🔹گفت‌وگوهای نزدیک مقامات امنیت ملی ایران و افغانستان در رفع برخی موانع در مسیر اجرای توافقات گذشته، بسیار تعیین کننده است.
🔹جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از اصلی‌ترین پایه‌های برقراری امنیت در منطقه بوده است.
🔹بدون شک همکاری‌های مشترک دو کشور در رفع مشکلات امنیتی امروز افغانستان بسیار کارگشا خواهد بود

@Akharinkhabar