کانال آخرین خبر
کانال آخرین خبر

🔺رضا رشیدپور: این همه شهریه را خرج چه می کنید که در بزرگترین و معروفترین دانشگاه آزاد کشورمان اتوبوس فرسوده تردد دارد؟

@Akharinkhabar