🔺پزشکی قانونی «سکته» راننده اتوبوس حادثه دانشگاه آزاد را تأیید نکرد

🔹سرپرست دادسرای جنایی: پزشکی قانونی علائمی که نشان‌دهنده سکته قلبی یا مغزی راننده اتوبوس باشد را تشخیص نداده و نمونه‌ قلب و مغز جهت انجام آزمایش پاتولوژی به آزمایشگاه فرستاده شده است
🔹نتیجه آزمایش پاتولوژی ظرف دو تا سه هفته آینده اعلام خواهد شد

@Akharinkhabar