🔺توئیت وزیر آموزش و پرورش درباره تعطیلی امتحانات به مناسبت یلدا
@Akharinkhabar