🔺پاسخ محسن رضایی به علی مطهری

🔸علی مطهری ادعا کرده بود افرادی در غیاب آیت الله هاشمی ‌شاهرودی، خواب مجلس سنا را برای مجمع تشخیص دیده‌اند.
@Akharinkhabar