♦️اولین سفر رسمی یک رئیس کشور به سوریه بعد از ۸ سال

🔹عمرالبشیر رییس جمهوری سودان به دمشق رفت و در فرودگاه مورد استقبال بشار اسد همتای سوری قرار گرفت.

قبلا پوتین هم به پایگاه نظامی روسیه در غرب سوریه سفر داشت

@akharinkhabar