♦️جولیانی: مگر از روی نعش من رد شوند که بتوانند از ترامپ بازجویی کنند

🔹وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد تیم تحقیقات در مورد دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، مستقیما با ترامپ مصاحبه کند.
@akharinkhabar