🔺وقتی بلاکش میکنی ولی‌ هنوز اون typing هست😂
@akharinkhabar