🔺کاریکاتور | رقابت قاچاق گوشت با واردات گوشت یخ‌زده!

🔺رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی:
🔹در روز روشن گاو و گوسفند به آن بزرگی در سطح گسترده قاچاق می‌شود و کسی جلویش را نمی‌گیرد.
🔹گوشت‌های وارداتی برای تنظیم بازار هم به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد و سر از رستوران‌ها در می‌آورد.
@Akharinkhabar