🔺واگذاری شرکت های استقلال و پرسپولیس توسط سازمان خصوصی سازی در هیات دولت به تصویب رسید

🔹با توجه به این مصوبه هیات وزیران ، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اموراقتصادي و دارایی تمامی مراحل ارزيابي ،قیمت گذاری ، تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده خواهد داشت./پاد

@Akharinkhabar