♦️اقدام گروهی برای فراری دادن سلطان قیر در یکی از اعزام‌ها

🔹زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به سوء استفاده از نام یکی از نهاد‌ها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار می‌شود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری می‌کنند
🔹نقشه فرار با تدبیر قاضی و مسئولان قضایی ناکام ماند/ میزان
@Akharinkhabar