♦️ تصویر را با دقت نگاه کنید

🔹رقه، مردی که هردو پایش را در جنگ سوریه با داعش از دست داده است، صد عکس منتخب ۲۰۱۸ از نگاه تایم
@akharinkhabar