🔺کرباسچی: حرف‌های مبهم به خوشحالی مردم کمک نمی‌کنند/ وضعیت کشور آنگونه که ترسیم می‌کنند، نیست

🔹رئیس‌جمهور هر قدر بتواند در این شرایط آرامش را به جامعه القا کرده و خاطر مردم را جمع کند، اقدامی درخور انجام داده است.
🔹اگر بخواهیم مسائل خود را با کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه مقایسه کنیم، خوشبختانه وضعیت در کشور آنگونه که در تبلیغات‌های مختلف ترسیم می‌شود، نیست. حتی گاهی ممکن است، فریب صحنه‌هایی را بخوریم که برایمان از لحاظ تبلیغاتی درست می‌کنند.
🔹بی‌تردید کشور مشکلاتی دارد که حتماً باید در راستای رفع آن تلاش کرد، ولی القای ناامنی و حس بدبینی نسبت به همدیگر و بیان حرف‌های مبهم، جزو مواردی هستند که به خوشحالی مردم کمک نمی‌کنند./جماران
@Akharinkhabar