🔺بخشی از معوقات ابربدهکار بانکی پس گرفته شد

🔹کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون ذکر نام مفسد اقتصادی گفت: این ابر بدهکار بانکی 85 هزار میلیارد ریال به سیستم بانکی بدهکار است و هیچ کدام از دولت ها موفق به بازپس گیری معوقات از وی نشده بودند./ ایرنا

@akharinkhabar