🔺محسن هاشمی: سران اصلاحات اراده‌ای برای تشکیل «پارلمان اصلاحات» ندارند/ به اعتقاد من این طرح اصطلاحاً در مرحله طوفان مغزی است و هنوز به مرز پختگی نرسیده است
@akharinkhabar