🔺نوری مالکی: دولت عراق عضو هیچ ائتلافی با آمریکا و عربستان سعودی علیه ایران نخواهد شد

نخست وزیر اسبق عراق:
🔹تحریم‌های آمریکا علیه ایران غیر اخلاقی است/ تشکیل ناتوی عربی علیه ایران محکوم به شکست است.
🔹عربستان سعودی جز جنگ و ویرانی برای عراق چیز دیگری نداشته است

@Akharinkhabar