♦️♦️شنیده‌ها حاکی از آن است قیمت دلار در بازار آزاد به زیر 11 هزار تومان رسیده است. آخرین خبر مستقلا نمیتواند صحت این خبر را تایید و یا رد کند

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX