🔺سیر نزولی قیمت سکه و ارز ادامه دارد/ فارس

@Akharinkhabar