🔺طرح سوال از رئیس مجلس از نصاب افتاد

🔹یوسف‌نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس:
درخواست سوال از آقای لاریجانی 27 امضا داشته، ولی در حال حاضر به 20 امضا کاهش پیدا کرده و چون از نصاب ( 25 امضا ) افتاده است، دیگر قابل بررسی نیست / ایرنا

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX