🔺گزارش مجلس از وضعیت اشتغال

🔹در سال‌های 84 تا 95 تنها 47 درصد از شاغلان بیمه بوده‌اند
🔹صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند
🔹نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده 50 تا 63 درصد است
🔹در سال‌های 84 تا 93 اقتصاد ایران از نظر اشتغالزایی عملکرد مطلوبی نداشته/ ایسنا

🔸نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX