🔺رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا: هرگز فکر نمی‌کردم کاخ سفید روزی به سازمان روابط عمومی ولیعهد عربستان تبدیل شود

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX