🔺ظریف: اروپا برای انتخاب میزبان سازوکار مالی با چالش مواجه است

🔹وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه اروپایی ها می دانند بدون تامین عواید اقتصادی برجام امکان تداوم وضعیت وجود ندارد، گفت: اروپایی ها برای مشخص کردن کشور میزبان SPV با چالش مواجه هستند/ خانه ملت

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX