🔺روحانی: سال آینده هم کالاهای اساسی را با دلار 4200 تومانی وارد خواهیم کرد/ فروشندگان: و با دلار 15000 تومانی به فروش خواهیم رساند

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX