♦️اخبار کوتاه

🔺شروط سازمان غذا و دارو برای تولید داروی چینی در ایران: اگر بنا باشد اتفاقی در این حوزه رخ دهد، صرفا برای داروهایی است که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند و نوع وارداتی آنها وجود دارد

🔺مدیر وزارت کار: افزایش دستمزد کارگران از طرف دولت عقلایی نیست/سبد غذایی کارگران آماده شد

🔺«ن.‌م» از متهمان پرونده دکل نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی به سر می‌برد و پول‌ها نیز به حساب او واریز شده بود

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX