🔺رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد، بسیاری از شاهزاده‌ها و اعضای خاندان پادشاهی سعودی در تکاپوی این هستند که از پادشاه شدن محمد بن سلمان بعد از مرگ ملک سلمان جلوگیری کنند

🔹نصب اپ آخرین خبر👇
http://akhr.ir/NChX