🔺قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت

🔹مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد

@Akharinkhabar