🔺واکنش آملی لاریجانی به ادعای وجود پولشویی گسترده در کشور

رئیس قوه قضاییه:
🔹اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده اید؟
🔹اگر اطلاعی از وقوع جرایم داریم نباید پنهان کاری کنیم بلکه لازم است آن را به مرجع مربوطه اعلام کنیم
🔹اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟ نباید سخنی گفت و بعد اصلاح و بیان کرد که مقصود چیز دیگری بوده است
🔹مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود

@Akharinkhabar