🔺وزرات امور خارجه کشورمان اهداف سفر وزیرخارجه انگلیس را تشریح کرد:
🔹 مسائل مرتبط با سازوکار مالی اروپا موسوم به اس پی وی
🔹 پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری در چارچوب برجام
🔹 تسریع در پایان دادن به جنگ در یمن و سایر روندهای جاری در منطقه
@akharinkhabar