🔺سراج: با مسئولانی که بعد از ۱۵ آذر به بازنشستگان حقوق بدهند برخورد می‌شود

🔹رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در صورت عدم کناره‌گیری بازنشستگان، مسئول آن سازمان و نهادی که اقدام به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته کند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت./انتخاب

@Akharinkhabar